શ્રી ગીરીરાજ કો. ઓ. ક્રેડીટ સોસાયટી લી. માં આપનું સ્વાગત છે.


ગીરીરાજ ક્રેડીટ સોસાયટી ની સ્થાપના ૧૯૯૮ મા કરવા મા આવી તે સમયે સંસ્થા ના મુખ્ય પ્રયોજકો

(૧) ગુણવંતલાલ શામળદાસ મહેતા
(૨) નવનીતલાલ જયચંદદાસ મોદી
(૩) મહેન્દ્રકુમાર સોમાલાલ શાહ
(૪) રજનીકાંત મણીલાલ શાહ
(૫) વ્રજમોહન રમણલાલ શાહ
(૬) શ્યામસુંદર નાથાલાલ મહેતા
(૭) મહેન્દ્રકુમાર મણીલાલ શાહ
(૮) સ્વ.વસંતકુમાર કાંતિલાલ શાહ
(૯) શાહ કિરણકુમાર નટવરલાલ
(૧૦) શાહ બિપિનચંદ્ર વલ્લભદાસ
(૧૧) રજનીકાંત ચંદુલાલ શાહ


મુખ્ય઼ બોર્ડ ઓફ ડીરેકટર્સ

 • ચેરમેન

  શ્રી ગુણવંતભાઈ મહેતાવધુ માહિતી

  શ્રી ગુણવંત એસ. મહેતા

  ચેરમેન

 • મેનેજીંગ ડિરેકટર


  શ્રી મહેન્દ્રભાઈ શાહવધુ માહિતી

  શ્રી મહેન્દ્રભાઈ એસ. શાહ

  મેનેજીંગ ડિરેકટર

 • જોઈન્ટ એમ. ડી.


  શ્રી મહેન્દ્રકુમાર એમ. શાહ(સોલા)વધુ માહિતી

  શ્રી મહેન્દ્રકુમાર એમ. શાહ(સોલા)

  જોઈન્ટ એમ. ડી.